Legemidler

Det er spesielt i løpet av de første tre månedene som man bør være forsiktig med legemidler, og dette refererer till nesten alle type medisiner.

En av årsakene til dette er at det forekommer misdannelser uten at legemidler er innblandet, og det er vanskelig å vite i etterkant om eventuelle misdannelser kunne vært unngått om man ikke hadde vært på medisinen.

Om du forsøker å bli gravid, mistenker en graviditet, er gravid, eller ammer, bør du derfor alltid høre med din jordmor eller lege før du bruker legemidler.

Jeg hverken ønsker eller våger skrive om kun legemidler her ettersom det er så mange lesere som aksepterer all informasjon her og ikke selv forhører seg med sin lege, jordmor eller legemiddel ekspert.

Ta alltid kontakt med din jordmor eller lege om du forsøker å bli gravid, mistenker en graviditet, er gravid eller ammer, og planlegger å bruke legemidler / bruker legemidler.

Kjøp folsyre - folat her

Kjøp folat her