Munnherpes

Det finnes tilfeller der en infeksjon av Herpes Simplex, type 1, kan gi alvorlige symptomer, men det er relativt uvanlig.

Hvis man er gravid og får munnherpes med blærer for første gang i den senere delen av graviditeten eller rundt tiden for fødselen, er det en risiko for at viruset overføres til det nyfødte barnet. Da moren ikke har kunnet bygge opp antistoffer mot det viruset som hun har overført til barnet, kan det få en meget alvorlig herpesinfeksjon.

Hvis man mistenker moren for å ha en førstegangsinfeksjon, tar man blodprøver for at bekrefte dette. Hvis dette er tilfellet, behandles kvinnen og det nyfødte barnet med antivirusmedisin.

Hvis man har tilbakefall av munnherpes under graviditeten er det ingen økt risiko for at barnet blir smittet, da antistoffene dermed er overført til barnet.

En god forutsetning for at herpes ikke skal gi problemer under graviditeten er derfor å fortelle det til jordmor og/eller lege dersom man vet om det.

Det er spesielt under de første tre månedene at man skal være forsiktig med legemidler. Dette gjelder alle legemidler.  En av grunnene til det, er at man ser misdannelser uten at det er legemidler involvert, men har man tatt noen form for medisin er det vanskelig å løsrive seg fra tanken om at det kanskje kunne vært unngått hvis man ikke hadde tatt dette legemiddelet.

Derfor bør du alltid snakke med jordmor eller lege før du tar medisin, hvis du er gravid, tror du er gravid eller hvis du ammer.

Kjøp folsyre - folat her

Kjøp folat her

Tips!

For mange som lider av munnherpes, har vanlig honning en lindrende effekt, og er noen ganger til og med mer helbredende enn legemidlene man kan ta.

Vanlige legemidler mot munnherpes

Det er spesielt under de første tre månedene at man skal være forsiktig med legemidler. Dette gjelder alle legemidler.  En av grunnene til det, er at man ser misdannelser uten at det er legemidler involvert, men har man tatt noen form for medisin er det vanskelig å løsrive seg fra tanken om at det kanskje kunne vært unngått hvis man ikke hadde tatt dette legemiddelet.

Derfor bør du alltid snakke med jordmor eller lege før du tar medisin, hvis du er gravid, tror du er gravid eller hvis du ammer.

Her er lenker til sider der du kan finne informasjon om legemidler og graviditet. Lenkene bør kun brukes som referanse.

Ta alltid kontakt med en jordmor eller lege dersom du forsøker å bli gravid, tror du er gravid, eller ammer, og planlegger/vurderer å bruke et legemiddel.