Blodtrykksendringer under graviditeten – Hvordan holder du øye med det?

I begynnelsen av graviditeten er det normalt at man har et litt lavere blodtrykk enn vanlig, og man kan føle seg litt ør og svimmel, og ha problemer med å stå oppreist over lengre tid. Vær forsiktig med å reise deg for raskt, og forsøk å unngå situasjoner der du må stå oppreist i lange perioder..

Senere i graviditeten stiger blodtrykket igjen, og man føler seg friskere og i bedre form. Når terminen nærmer seg er det viktig å holde øye med blodtrykket så det ikke stiger for mye. Et høyt blodtrykk kan være tegn på svangerskapsforgiftning.

Kjøp Babyplan Ultralydsmonitor her

Kjøp Babyplan Ultralydsmonitor her

Derfor kontrolleres blodtrykket regelmessig av jordmor. Mange bekymrer seg over blodtrykket sitt, spesielt gravide.

Hvordan leser jeg av målingen? Hva er et normalt blodtrykk?

Målingen er oppdelt i et systolisk og et diastolisk blodtrykk. Det systoliske blodtrykket er alltid det høyeste tallet, ettersom det måler når hjertet pumper ut blodet, mens det diastoliske måler trykket når hjertet hviler.

Man måler altså både det høyeste trykket, overtrykket, og det laveste trykket, undertrykket, fra pulsbølgen som dannes når hjertet trekker seg sammen. Overtrykket er det maksimale trykket som bygges opp i en pulsåre (arterie) i det øyeblikket hjertet trekker seg sammen og presser blodet ut i årene. Undertrykket er det laveste trykket som blodet gir i åreveggen når det strømmer igjennom.

Undertrykket er et spesielt viktig hjelpemiddel for å diagnostisere for høyt blodtrykk (hypertension). Retningslinjen er at blodtrykket ikke skal være høyere enn 140/90, og hvis det overskrider dette skal man kontakte lege.