Hvordan beregner man egentlig graviditetsukene?

Hvordan man regner ut graviditetsukene gir ofte grunn til forvirring!

I beregneren har vi derfor laget følgende illustrasjon og håper det hjelper alle dem som føler seg håpløst forvirret i graviditetsjungelen.

«Jeg forstår virkelig ingenting! Jordmoren fortalte meg at jeg var i uke 15+3 og altså dermed i uke 16. Er jeg i uke 15 eller 16 og hva betyr +3?

Kan dere vennligst oppklare dette for meg?!»

Beregning av graviditetssuging

*1

I eksemplet har kvinnen gått gjennom 15 hele (fullbyrdede uker) uker. De er overstått og ligger bak henne.

*2

Hun har nå begynt på sin 16. graviditetsuke, og kommet til dag 3 i denne uken. Dagene telles fra 0 til og med 6, hvor 0 er den første og 6 er den siste dagen i uken.

*3

Jordmoren sier altså 15+3 hele (fullbyrdede) uker og 3 dager inne i uke 16.

Altså 15 hele uker og 3 dage inn i uke 16 = 15+3.

Når kvinnen er har gått gjennom hele uke 16 og er på dag 0 i uke 17, er hun i uke 16+0.

Kjøp folsyre - folat her

Kjøp folat her