Sædkvalitetstest

Babyplans sædkvalitetstest er en brukervennlig hjemmetest som gjør det enkelt og behagelig å teste sædkvaliteten sin. Babyplans sædkvalitetstest er utviklet som en screeningtest, som i løpet av ganske få minutter indikerer om mannens sædkvalitet er normal eller nedsatt.

Hvordan virker en sædkvalitetstest?

Med en sædkvalitetstest fra Babyplan bedømmes sæden ut fra om den ligger på over eller under WHOs fastsatte grense på 15 millioner sædceller per ml. sæd. Hvis mannens sædkvalitet er over dette, vil testen vise et positivt resultat. Hvis mannens sædkvalitet ligger på under dette nivået, vil testen på den annen side vise et negativt resultat.

Sædkvalitetstesten fra Babyplan har en nøyaktighet på mer enn 97 % ved positivt resultat, og ved negativt resultat er sædkvalitetstesten mer enn 91 % nøyaktig. Med en sædkvalitetstest fra Babyplan er det derfor mulig å få en god indikator på om mannens sædkvalitet er normal, vurdert på grunnlag av mengden sædceller.

Når bør du teste din sædkvalitet?

Hos Babyplan vet vi at mange menn venter med å ta en sædkvalitetstest til paret har forsøkt en stund. Det kan for mange være lurt å ta det stille og rolig. Men er det alltid en god idé?

Les mer i denne artikkelen om testing av sædkvalitet