Pulsoksymeter CMS-50D

Pulsoksymeter

Tomt på lager

Pulsoksymeteret er et litet produkt, som du kan ha med deg, for å måle blodets oksygeninnhold (SpO₂) raskt og enkelt.

Enheten måler også pulsen og du kan velge mellem å se frekvens (PR), bar-graph eller pulsbølge.

Pulsoksymeteret brukes ved at en finger stikkes inn i den fotoelektriske sensor, og straks etter vil man på OLED-displayet kunne se oksygenmålingen og puls.

Norsk bruksanvisning medfølger.

Pulsoksymeteret leveres i en praktisk oppbevaringsveske.

Pulsoksymeter CMS-50D er CE-merket.

Egenskaper:

 • Lett. Produktet veier kun ca 50 gram inkl. batterier
 • Meget lavt strømforbruk. De medfølgende 2 x AAA batterier kan kjøre i 20 timer
 • Slukker automatisk når enheten har vært uten signal i 5 sekunder
 • Måleområde SpO₂ 0-100 %
 • Måleområde puls 30-250 bpm
 • Presisjon +/- 2%
 • Dimensjoner 57(L) x 31(B) x 32(H) m

Hvor på kroppen kan et pulsoksymeter brukes?

Pulsoksymeteret brukes på fingeren.

Når kan pulsoksymeteret brukes?

Pulsoksymeteret bør betraktes som et komplement til den kliniske bedømningen av pasienter, og ikke et diagnostiskt verktøy i seg selv.

Det kan være flere ulike tilfeller når et pulsoksymeter kan være til nytte; vanlig er f.eks. i hjemmemiljø av personer som lider av obstruktive lungesykdomer (f.eks. KOL) og kronisk bronkitt.

I sykehusmiljø kan det brukes som pasientovervåkning for å få en indikasjon på om syremetnaden forandres, eller f.eks. inom neonatalpleie.

Også ved f.eks. høydetrening og flying uten trykkompensering i kabinen, kan bruken av et pulsoksymeter ha stor verdi.

I sport/treningssammenheng kan pulsoksymeteret gi en indikasjon på hvor stort behovet av gjenvinning er, da det i følge visse forskning tilsynelatende virker til å finnes et samband mellom lav oksygenhalt i de røde blodkroppene og et øket behov av gjenvinning.

Hvordan fungerer pulsoksymeteret?

Kort sagt kan man si at den fungerer ved at to lysdioder med ulike bølgelengder av lys gjennomlyser den. Lyssignalene oppfanges av en mottaker, og så sammenligner pulsoksymetern hvor mye lys de ulike bølgelengdene som har absorberets ved pulsslag, og mellem pulsslag.

Pulsoksymeteret regner fra den absorpsjon som skjer av vevnaden og det venøse blodet, og tilbake blir hvor mye lys som har absorberets av det pulserende blodet.

Når det gjeller oksygenmettnaden er det nemlig det pulserende, oksygenrike arterielle blodet som er interessant. Oksygenmettnaden beregnes med hjelp av to fysikaliske lover; Beers lov og Lamberts lov.

Det som måles er dog ikke selve oksygenet, uten isteden konsentrasjonen av oksyhemoglobin og deoksyhemoglobin (hemoglobin med tilknyttet oksygen, og det som har plass for mere oksygen).

Hvor sikkert er pulsoksymeteret?

Pulsoksymeter CMS-50D har en nøyaktighet på +/-2 %.

Hva kan påvirke måleresultatet?

Her er noen eksempel – Les alltid bruksanvisningen; ved usikkerhet bør man høre med lege.

Pulsoksymeteret har løssnet helt eller delvis fra den kroppsdel den sattes fast på.

Lys fra omkringliggende lyskilder (f.eks. lysrør eller sterkt sollys) som registreres av mottakeren.

Enkelte sykdommer som f.eks. medfører dårlig sirkulasjon ved målepunktet.

Vekt. En neonatalpasient skal f.eks. ha en annen apparat enn en voksen person.

Kolmonoksid (kolmonoksid binder bedre enn oksygen til hemoglobinet og danner oksyhemoglobin så viser måleren et for høyt oksygenmettnadstall, da den ikke kan se forskjell på hvilken molekyle som har knyttet til hemoglobinet). Hvis personen som det måles på har myeloisk leukemi kan lignende effekt ses.

Neglelakk og løsnegler (kan absorbere lys).

Fargeemner som injiseres inn i blodet ved legeundersøkelser (kan absorbere lys).

Nærhet til elektromagnetiske kilder eller datortomografiapparat.

Hvar regnes som normalt?

Pulsoksymeteret krever kjennedom om normalresultat i forskjellige aldrer, samt kunskap om dens begrensninger, for å gi et sikkert og adekvat bruk.

Et resultat på mindre enn 95 %, eller en forskjell på mer enn 5 % etter anstrengning, betraktes normalt som avvikende for voksne. Ved usikkerhet bør man høre med lege.

Produktnr. 8600

Omtaler

 1. Dan

  God kvalitet

  Fungerer som det skal og enkelt å bruke.

  Something wrong with this post? Thanks for letting us know. If you can point us in the right direction...

×

Innlogging

Registrer

Continue as a Guest

Don't have an account? Sign Up